Pomoc Frankowiczom

Kancelaria MKP prowadzi sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych lub denominowanych do CHF. Oferujemy klientom analizę umowy kredytowej, dochodzenie nadpłaconych rat kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy kredytu. W wyniku podjętych przez kancelarię MKP kroków prawnych dochodzi do ponownego przeliczenia rat kredytu po kursie z dnia zawarcia umowy i zwrotu przez bank niesłusznie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku osób, które zaprzestały spłacać kredyt i którym bank wypowiedział umowę kredytu, podejmujemy działania mające na celu stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i całkowite uwolnienie kredytobiorcy od...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Kancelaria MKP pomaga kredytobiorcom w odzyskiwaniu pieniędzy wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.  Kompleksowo wspieramy naszych klientów i przeprowadzamy ich przez proces dochodzenia kwoty wpłaconej tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Począwszy od analizy zapisów umowy kredytowej, rozwiązań polubownych, przez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. CZYM JEST UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO? Kredytobiorcy, którzy przy podpisywaniu umowy kredytowej na zakup mieszkania lub domu nie posiadali wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 % byli zmuszeni do ponoszenia na rzecz banku dodatkowych opłat w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego np. na...
Czytaj więcej

Polisolokaty nieważnie z mocy prawa.

Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom posiadającym te produkty. Po pierwsze z uwagi na olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, po drugie z uwagi na niemożność rezygnacji z umowy, która jest tak ukształtowana, że uniemożliwia jej wcześniejsze rozwiązanie bez ingerencji sądu. W dniu 27 marca 2015 r., Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uznał, że polisolokaty są nieważne z mocy prawa. W uzasadnieniu do wyroku Sąd Okręgowy wskazał, że świadczenie ubezpieczyciela, do którego był zobowiązany względem klienta, niebyło określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ale w taki sposób który...
Czytaj więcej

Gwarancja kapitału w PARETO II ?

Wielu z klientów, którzy posiadają ubezpieczenie PARETO II zdecydowali się na inwestycję w ten produkt z uwagi na "gwarancję kapitału", o której zapewniał ich sprzedawca. Jak ta "gwarancja kapitału" wygląda w rzeczywistości? Faktycznie § 4 ust. 5 regulaminu UFK PARETO II stanowi, iż po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, certyfikaty gwarantują zwrot kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pojęcie "Składki Zainwestowanej" nie jest równoznaczne z sumą składek wpłaconych przez klienta. Zgodnie z Rozdziałem 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PAERETO II Składka...
Czytaj więcej

Polisolokaty – opłaty likwidacyjne

Kancelaria MKP zajmuje się skupowaniem polis inwestycyjnych, w których zostały pobrane opłaty likwidacyjne. Sprzedaż polisy jest rozwiązaniem kierowanym do osób, które obawiają się procesu sądowego i związanych z nim kosztów. Sprzedaż polisy pozwala na szybkie odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych, bez ryzyka i zbędnych formalności. Oferujemu również zastępstwo procesowe w sprawach o zwrot opłat likwidacyjnych. OPŁATY LIKWIDACYJNE Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko aby uniemożliwić klientom wycofanie się z inwestycji, pomimo zauważalnych strat. Towarzystwa stosują opłaty likwidacyjne sięgające nawet 100 % wartości wpłaconych środków. Dlatego też, osoby które chcą zrezygnować z umowy, nie...
Czytaj więcej

Czym są polisolokaty?

Polisoloty, czasami też nazywane polisami inwestycyjnymi to umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Polisolokaty są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie. Pomimo tego, iż jest to umowa ubezpieczenia, w większości oferowanych produktów ochrona ubezpieczeniowa jest na poziomie 1 % wpłaconych składek. Składki płacone przez klientów są inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. W konsekwencji polisolokaty można uznać za produkty inwestycyjne. Niestety inwestycja w polisolokaty wiąże się z olbrzymim ryzykiem, o czym instytucje finansowe nie informują swoich klientów. Sprzedawcy wmawiają klientom, iż są to produkty bezpieczne – zbliżone do lokat bankowych. To...
Czytaj więcej

Rozwód Warszawa, adwokat od rozwodów

Wpis ten został poświęcony tematyce rozwodu oraz innym aspektom mu towarzyszącym, w szczególności ustaleniem prawa do mieszkania, opieki nad dziećmi, podziałem majątku i zobowiązań byłych małżonków np. z tytuły umowy kredytu. Poniżej postaram się podzielić przynajmniej częścią mojego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu spraw rozwodowych jako adwokat oraz przybliżę podstawowe zagadnienia z tej materii. Decyzja o rozwodzie jest często bardzo trudna, czasami osoby zwracające się do mnie o pomoc zostają postawione przed faktem dokonanym, a czasami jest to wręcz jedyna droga do zabezpieczenia siebie i swoich szeroko pojętych interesów przed drugą osobą. Każda sprawa jest indywidualna, jednak również...
Czytaj więcej

Administrator hipoteki

Kancelaria M/K/P posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu obligacji zabezpieczonych hipoteką (zastawem) oraz w pełnieniu funkcji administratora hipoteki. Zapraszamy do współpracy emitentów i obligatariuszy szukających profesjonalne pomocy przy egzekwowaniu wierzytelności z obligacji. FUNKCJA ADMINISTRATORA HIPOTEKI Jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczeń posiadaczy obligacji (obligatariuszy) jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300.). Warto wskazać, iż zgodnie z tym przepisem do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, wystarczy samo...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress