Prawo finansowe

Posiadamy doświadczenie w obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych, dzięki temu rozumiemy mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych. Zdobyte doświadczenie przekładamy na wsparcie pozostałych klientów w negocjacjach z bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz funduszami inwestycyjnymi oraz obsłudze firm z branży Fintech. Zapewniamy kompleksowe wsparcie z zakresu zagadnień regulacyjnych dotyczących branży finansowej oraz przy obsłudze inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym współpracując ze startupami, funduszami Venture Capital i Private Equity.  


Polisolokaty

Reprezentujemy konsumentów w dochodzeniu środków, które zostały wpłacone do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Dochodzimy zwrotu pobranych przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych oraz wszystkich wpłaconych składek, utraconych w skutek niewłaściwego zarządzania. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko TU Europa, Open Life, Skandia, Generali i AXA.

Kredyty CHF

Kancelaria MKP prowadzi sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych lub denominowanych do CHF. Oferujemy klientom analizę umowy kredytowej, dochodzenie nadpłaconych rat kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy kredytu.

Postępowania sądowe

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i trybunałami. Wiele prowadzonych przez Kancelarię MKP spraw miało charakter precedensowy np. sprawy o stwierdzenie nieważności umowy ubezpieczenia z ubezpiczeniowym funduszem kapitałowym.

 

Ubezpieczenie NWW

Kompleksowo wspieramy naszych klientów i przeprowadzamy ich przez proces dochodzenia kwoty wpłaconej tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Począwszy od analizy zapisów umowy kredytowej, rozwiązań polubownych, przez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Ochrona danych osobowych

Specjalizujemy się w opracowywaniu procedur i polityk ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach gromadzących tego typu dane. Oferujemy wdrożenie stosownych regulacji, szkolenia i audyty oraz outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress