obligacje GetBack SA

credit card phishing - piles of credit cards with a fish hook on computer keyboard

Majkowycz Kancelaria Prawna od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń z obligacji korporacyjnych, w tym obligacji zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. Reprezentujemy naszych klientów przed emitentem, administratorem zabezpieczenia, a także w toku procesu sądowego mającego na celu uzyskanie kwoty nominału oraz zaległych odsetek.

W związku z brakiem wykupu obligacji przez GetBack S.A. zgłasza się do nas coraz większa liczba obligatariuszy, którzy nabyli obligacje spółki windykacyjnej. Aktualnie podejmujemy działania zmierzające od odzyskania zainwestowanych przez naszych klientów pieniędzy.

W przypadku niewypłacalności emitenta nasza kancelaria oferuje swoim klientom możliwość dochodzenia roszczeń od dystrybutorów obligacji, gdyż wielokrotnie klienci nie byli informowani o ryzyku kredytowym, dystrybutorzy nie dochowywali obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy MIFID, czasami wręcz wprowadzali klientów w błąd, dzięki temu możliwe jest dochodzenie odszkodowania od podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji.

Bardzo ważne jest jednak to, że warunkiem dochodzenia odszkodowania od dystrybutora jest wykazanie nieważności samego zlecenia nabycia obligacji, co zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pozwala na dochodzenie odszkodowania bez konieczności czekania aż do zakończenia procesu restrukturyzacji spółki GetBack S.A. 

Kontakt:

adw. Tomasz Majkowycz

Pytania telefoniczne należy kierować numerem tel. +48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress