obligacje GetBack SA

credit card phishing - piles of credit cards with a fish hook on computer keyboard
Majkowycz Kancelaria Prawna od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń z obligacji korporacyjnych, w tym obligacji zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. Reprezentujemy naszych klientów przed emitentem, administratorem zabezpieczenia, a także w toku procesu sądowego mającego na celu uzyskanie kwoty nominału oraz zaległych odsetek.
W związku z brakiem wykupu obligacji przez GetBack S.A. zgłasza się do nas coraz większa liczba obligatariuszy, którzy nabyli obligacje spółki windykacyjnej. Aktualnie podejmujemy działania zmierzające od odzyskania zainwestowanych przez naszych klientów pieniędzy.
W przypadku niewypłacalności emitenta nasza kancelaria oferuje swoim klientom możliwość dochodzenia roszczeń od dystrybutorów obligacji, gdyż wielokrotnie klienci nie byli informowani o ryzyku kredytowym, dystrybutorzy nie dochowywali obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy MIFID, czasami wręcz wprowadzali klientów w błąd, dzięki temu możliwe jest dochodzenie odszkodowania od podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji.

Bardzo ważne jest jednak to, że warunkiem dochodzenia odszkodowania od dystrybutora jest wykazanie bezskuteczności egzekucji lub brak zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania upadłościowego spółki (w sytuacji ogłoszenia upadłości przez emitenta). Bezskuteczność egzekucji lub niepowodzenie w toku upadłości jest warunkiem do wykazania przez obligatariusza szkody, gdyż w przeciwnym razie dystrybutorzy będą bronić się tym, iż nie wiadomo przecież czy obligatariusz nie uzyskałby zaspokojenia swoich roszczeń przy pomocy komornika lub z masy upadłości.

Polecamy również lekturę artykułu dot. restrukturyzacji BetBack na bankier.pl, w którym można przeczytać wypowiedź mec. Majkowycza na temat sprawy.

Kąkolweski: Restrukturyzacja BetBacku to zły pomysł – bankier.pl

Kontakt:
adw. Tomasz Majkowycz

Pytania telefoniczne należy kierować numerem tel. +48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress