Opłaty dystrybucyjne i za zawarcie umowy ubezpiecznia

Z ubezpieczycielem do grobowej deski
Klauzule adhezyjne w warunkach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
Na skutek wielu niekorzystnych dla firm ubezpieczeniowych wyroków sadów powszechnych uznających opłaty likwidacyjne za niedozwolone, towarzystwa ubezpieczeń zaczęły szukać innych sposób na obciążanie klientów kosztami swojej działalności, w szczególności wysokimi prowizjami agentów ubezpieczeniowych.
Przypomnijmy, firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (polisolokaty) zastrzegały sobie możliwość pobrania opłaty likwidacyjnej w wysokości nawet 100% wartości zgromadzonych przez klienta środków, na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy przez konsumenta. Z licznych postępowań sądowych dowiadujemy się, że uzasadnieniem dla pobierania tego typu opłat były koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia. Chodzi w szczególności o prowizje agenta ubezpieczeniowego. Argumentem przeciwko stosowaniu tego typu opłat była okoliczność, iż klienci nie byli informowani o poniesionych przez towarzystwo kosztach i nie mieli oni żadnego wpływu na treść umowy łączącej towarzystwo z agentem. Klienci de facto nie wiedzieli za co opłata likwidacyjna jest pobierana. Tym samym, sądy uznały iż przerzucanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na konsumenta jest niedozwolone.
Opisane powyżej produkty były oferowane przede wszystkim w latach 2007-2012. Do kancelarii MKP coraz częściej zgłaszają się osoby, które zakupiły polisolokaty w późniejszym okresie, gdzie zamiast opłat likwidacyjnych pobieranych w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy, pobierane były z góry opłaty za dystrybucję i zawarcie umowy ubezpieczenia, które miały być zwrócone w postaci premii inwestycyjnej na koniec okresu ubezpieczenia. Problem w tym, że okres ubezpieczenia wynosił np. 15 lat, a opłata dystrybucyjna przykładowo 80% całorocznej składki. W konsekwencji jeżeli klient zerwał umowę wcześniej, tracił prawie całą sumę pobranych za 1 rok składek. Efekt ekonomiczny jest ten sam jak w przypadku opłat likwidacyjnych. Jednak tym razem klienci zakładów ubezpieczeń będą mieli utrudnione wykazanie, iż nie wiedzieli dlaczego towarzystwa pobrały określoną opłatę. W ocenie prawników kancelarii MKP takie skonstruowanie umowy ubezpieczenia było celową reakcją na liczne porażki sądowe ws. opłat likwidacyjnych.
W razie pytań dotyczących opłat dystrybucyjnych lub opłat likwidacyjnych zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress