Plan Regularnego Oszczędziania Zabezpiecz Przyszłość nieważny z mocy prawa

signing-the-contract-1512122

Wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1433/15 zasądził od Open Life na rzecz naszego klienta zwrot całego zainwestowanego kapitału (opłata likwidacyjna oraz strata poniesiona przez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy).

Sąd podzielił argumenty kancelarii M/K/P odnośnie nieważności umowy ubezpieczenia na życie z ufk „Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość”. W konsekwencji możliwe było zasądzenie całej zainwestowanej przez klienta kwoty

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress