Pozew zbiorowy p-ko Raiffeisen Bank

Business people shaking hands, finishing up a meeting
Kancelaria Prawna Majkowycz informuje o rozpoczęciu formowania grupy osób poszkodowanych w sprawie funduszy Fincrea do pozwu zbiorowego przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A., który pełnił funkcję depozytariusza funduszy Vivante, Lasy Polskie, Inwestycje Rolne i Inwestycje Selektywne.
Roszczenia przeciwko bankowi oparte są o przepisy art. 75 ustawy o funduszach inwestycyjnych i wynikają z faktu wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji stwierdzającej naruszenie przez bank art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 10, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 lit. c), art. 72 ust. 3, art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Komisja ustaliła, że w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza przez Raiffeisen Bank Polska SA doszło do szeregu nieprawidłowości. Komisja ustaliła, że Raiffeisen Bank Polska SA wykonując funkcję depozytariusza ww. Funduszy nie działał niezależnie i w interesie uczestników Funduszy, do czego zobligowany był na podstawie art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych” – czytamy w komunikacie.
Decyzja KNF ma kluczowe znaczenia w sprawie, gdyż stanowi potwierdzenie naruszenia przez bank swoich obowiązków jako depozytariusza.
Kancelaria Prawna Majkowycz jeszcze przed wydaniem decyzji przez KNF wskazywała na możliwość dochodzenia odszkodowań od banku.
Osoby, które chciałby przystąpić do sprawy przeciwko Bankowi Raiffeisen proszone są o kierowanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty e-mail, na adres:
kancelaria@mkp-legal.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress