Procedury antykorupcyjne ISO 37001

man businessman in suit refuses to take the bribe by showing that he was not corrupt. the concept of corruption and bribery

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego

W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych.

Projekt nakłada również szereg obowiązków regulacyjnych oraz sprawozdawczych na spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 20% udziałów, takich jak: utworzenie rejestru umów cywilnoprawnych, składanie oświadczeń majątkowych przez członków organów spółki, zakaz zatrudniania osób pełniących funkcje publiczne.

Powyższe obowiązki dotyczą również spółdzielni mieszkaniowych oraz częściowo uczelni publicznych.

Zgodnie z zapisami projektu średni i duzi przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do:

– przyjęcia i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych

– podjęcia środków mających na celu przeciwdziałanie tworzenia otoczenia sprzyjającego korupcji

– umieszczenia w umowach klauzul, stanowiących iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy nie zostanie przeznaczona na udzielenie niedozwolonych korzyści majątkowych

– opracowania kodeksu antykorupcyjnego

– opracowania wewnętrznej polityki dotyczącej otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników

– wdrożenia procedur informowania właściwych organów w spółce lub jednostce sektora publicznego o propozycjach korupcyjnych

– wdrożenia procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości

– szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania korupcji

 

Brak przyjęcia i wdrożenia ww. procedur antykorupcyjnych jest zagrożone karą w wysokości do 10 000 000 złotych. Ukarany podmiot będzie również przez okres 5 lat wyłączony z możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wdrożenie powyższych procedur antykorupcyjnych niesie za sobą również szereg korzyści, w szczególności wizerunkowych. Jeszcze przed przyjęciem projektu ustawy wiele firm z wypracowanym ładem korporacyjnym przyjęło politykę dobrych praktyk czy kodeksy etycznego postępowania. Ponadto, jasne procedury przeciwdziałające nadużyciom służą poprawie funkcjonowania organizacji.

Coraz powszechniejsze staje się wdrażanie przez przedsiębiorców normy antykorupcyjnej ISO 37001.

Norma ISO 37001 to skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem antykorupcyjnym.

ISO 37001 może zostać wdrożone w każdym typie organizacji, jest to rozpoznawalny globalnie standard, potwierdzający wiarygodność naszego przedsiębiorstwa.

ISO 37001 można wdrożyć zarówno w firmach już posiadających politykę antykorupcyjną jak i dopiero co planujących jej przyjęcie.

Norma ISO 37001 bardzo dobrze się sprawdza w kontekście przepisu art. 77 ustawy o jawności życia publicznego, który nakłada obowiązek wdrożenia skutecznych procedur antykorupcyjnych i karze za procedury pozorne.

W związku z powyższym proponujemy Państwu kompleksowe wdrożenie przepisów ustawy o jawności życia publicznego oraz normy antykorupcyjnej ISO 37001.

Wdrożenie obejmuje:

– audyt zawierający analizę ryzyka i klasyfikację organizacji

– przygotowanie raportu zaleceń

– opracowanie stosownych procedur i polityk

– przygotowanie wzoru antykorupcyjnych klauzul umownych

– możliwość pełnienia funkcji compliance oficera

– szkolenia dla pracowników

 

Osobą do kontaktu ws. wdrożenia przepisów ustawy o jawności życia publicznego oraz normy ISO 37001 jest adwokat Tomasz Majkowycz

Tel.: + 48 692 479 841

E-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress