Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Closeup Of A Business Man's Hand Using Cellphone Outdoor
Kancelaria MKP oferuje pomoc przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
Procedura przekształcenia obejmuje szereg czynności, które prowadzą do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą przekształcenia jest okoliczność, że nowo powstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, w tym zezwolenia, koncesje oraz prawa z zawartych umów.
Pierwszym etapem niezbędnym do przekształcenia jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia, który zawiera ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Plan przekształcenia powinien zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności. Koszt sporządzenia opinii zaczyna się od 1000 zł i jest uzależniony od wielkości firmy.
Obligatoryjnym elementem jest także zawarcie umowy spółki lub podpisanie jej statutu – czynności te wymagają formy aktu notarialnego. Rejestracja spółki jest ostatnim etapem całego procesu. Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorca przekształcany staje się spółką. Opłaty sądowe oraz taksa notarialna to suma ok. 800 zł.
Kancelaria MKP kompleksowo przygotowuje cały proces przekształcenia. Oferujemy również pomoc przy rejestracji nowych spółek prawa handlowego, przekształceniu spółek, a także zakupie spółek gotowych.
Więcej informacji pod numerem 692 479 841 lub adresem email: kancelaria@mkp-legal.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress