Skandia MULTIPORTFEL Złoty Wiek – pozorność umowy

stock-quotes-1241502

W ocenie kancelarii MKP ubezpieczenie Skandia MULTIPORTFEL Złoty Wiek ma charakter pozorny, w konsekwencji umowa ubezpieczenia jest nieważna.

O pozroności umowy ubezpieczenia MULTIPORTFEL Złoty Wiek świadczy przyjęta przez ubezpieczyciela konstrukcja funduszu funduszy (ang. fund of funds) ma na celu obejście ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 157).

Fundusz powiązany z ubezpieczeniem Złoty Wiek inwestuje w inne fundusze, czyli de facto klienci kupują „te inne fundusze” a nie fundusze Złoty Wiek. Dlatego też umowa ma charatek pozorny.

Kancelaria MKP pomaga klientom odzyskać pieniądze wpłacone do UFK.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress