Wyrok ws. LIBRA II

finance-related-1636006

Wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrócławiu, w sprawie z powództwa klienta TU na Życie EUROPA S.A. (sygn. akt: VI C 2529/15), którego reprezentowała kancelaria MKP uznał za niedozwolone postanowienia Rozdziału 8 pkt 4 Warunków Ubezpieczenia „LIBRA II” dotyczące opłat likwidacyjnych, w wersji po zamianie dokonanej przez TU na Życie EUROPA S.A. zawierającej informacje, że : „Opłata Likwidacyjna ma na celu pokrycie tej części kosztów poniesionych przez Ubezpieczyciela w związku z zawarciem stosunku ubezpieczenia z danym Ubezpieczonym, których w związku z wcześniejszym zakończeniem stosunku ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie będzie mógł pokryć w przyszłości.”

Tym samym Sąd Rejonowy we Wrocławiu potwierdził, że tzw. koszty dystrybucji poniesione przez ubezpieczyciela nie stanowią uzasadnienia do pobierania od klientów opłaty w związku z zakończeniem umowy ubezpieczenia.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress