Alternatywna spółka inwestycyjna – ASI

CZYM JEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA (ASI)?

Podmioty takie jak fundusze Venture Capital czy Private Equity zbierające aktywa od inwestorów, w celu ich późniejszego lokowania zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną określa się mianem alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

Alternatywne fundusze inwestycyjne mogą działać w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (SFIO), funduszu inwestycyjne zamkniętego (FIZ) lub spółki prawa handlowego np: spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli fundusz inwestycyjny działa w formie spółki określa się go mianem – alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI).

JAKIE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ?

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych działalność alternatywnych funduszy inwestycyjnych wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Ustawa nakłada na zarządzających szereg wymogów regulacyjnych, kapitałowych i sprawozdawczych.

Pomimo tego, iż termin na uzyskanie zezwolenia przez podmioty już funkcjonujące na rynku minął 4 czerwca 2017 r. wciąż wiele firm zajmujących się alternatywnymi formami inwestowania nie wypełnia ww. wymogów. Wymogi te mogą dotyczyć firm inwestujących w nieruchomości, złoto, domy spokojnej starości czy nawet whisky.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ ASI?

Wykonywanie działalności zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną bez stosowanego zezwolenia lub wpisu do rejestru podlega odpowiedzialności karnej. Czyn jest zagrożony grzywną do maksymalnej wysokości 10 milionów złotych i karą pozbawienia wolności do lat 5.

Jednak prowadzenie działalności na podstawie zezwolenie uzyskanego od KNF może przynieść również wiele korzyści. Wielu inwestorów pamięta aferę Amber Gold. Może gdyby Amber Gold posiadał licencje KNF do wybuchu afery w ogóle by nie doszło?  Dlatego też możliwość wykazania, że jest się podmiotem nadzorowanym przez KNF wzmacnia wiarygodność spółki w oczach inwestorów i potencjalnych kontrahentów.

Licencję na zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną określa się mianem „lekkiej licencji”, gdyż prowadzenie działalności w formie ASI jest obwarowane dużo lżejszymi wymaganiami niż w przypadku funduszy inwestycyjnych typu SFIO i FIZ.

Majkowycz Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia oraz przygotowania i wdrożenia procedur i wymogów regulacyjnych.

Kontakt:

adw. Tomasz Majkowycz

tel. + 48 692 479 841

t.majkowycz@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress