Author Archives: M/K/P

Afera Best Western

Reprezentujemy właścicieli lokali w sprawie afery Hotelu Best Western, za którym stała m.in. firma Gerda Broker i Gwarna Wrocław.

W tej sprawie istnieje możliwość dochodzenia zapłaty zaległego czynszu jak również uznania za nieważne pełnomocnictw udzielanych przez właścicieli lokali dla spółki Gwarna Wrocław.

KONTAKT

adw. Tomasz Majkowycz

tel. 692 479 841

t.majkowycz@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Certyfikaty inwestycyjne FIZ

 • Reprezentujemy klientów w sporach na tle certyfikatów inwestycyjnych FIZ.
 • Prowadzimy sprawy przeciwko TFI, depozytariuszom lub dystrybutorom.
 • Aktualnie reprezentujemy kilkudziesięciu klientów w sprawach dotyczących funduszy W Investments, TFI Fincrea, GO TFI, Saturn TFI i Trigon TFI.

KONTAKT

adw. Tomasz Majkowycz

tel.: 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Unieważnienie umowy z Getin Bankiem

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 maja 2021 roku (XXV C 994/18) ustalił nieważność umowy kredytu frankowego zawartej w Getin Banku.

Wyrok jest nieprawomocy. Sprawę prowadziła nasza kancelaria.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium

W dniu 10 czerwca 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 98/21) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego ustalający abuzywny charakter umowy kredytu indeksowanego do CHF (tzw. kredyt frankowy). Orzeczenie odnosi przede wszystkim skutek na przyszłość i wpływa na wysokość kredytu i przyszłych rat.

Wyrok jest prawomocy. Sprawę prowadziła nasza kancelaria.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Unieważnienie kredytu w Banku Millennium S.A.

Miło nam poinforować, że w dniu 27 kwietnia br. unieważliśmy umowę kredytu CHF w Banku Millennium S.A.Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXV C 1739/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanej do CHF, zgodnie z żądniem powodów i przyznał na rzecz powodów kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok wydał SSO Piotr Bednarczyk.

Wyrok jest nieprawomocny.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wygrana z Getin Bank ws. kredytu CHF

Miło nam poinformować, że w dniu 30 marca 2021 r. nasza kancelaria doprowadziła do unieważnienia umowy kredytu CHF zawartej z Getin Noble Bankiem.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 2354/18) uznał, że umowa kredytu jest nieważna i w konsekwencji nakazał bankowi zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy rat kredytu o łącznej wartości 260 502,55 zł.

Wyrok jest nieprawomocny.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Prawomocne odfrankowienie umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie V ACa 568/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okregowego w Warszawie ustalające, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawiera niedozwolone postanowienia umowe i “odfrankowił” umowę. W konsekwencji kredyt jest traktowany jakby był kredytem złotówkowym.

Wyrok jest prawomocny i w opraciu o te orzeczenie bank nie ma prawa do dalszego przeliczania rat kredytu na CHF.

Sprawę prowadziła nasza kancelaria.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Sposób na uniknięcie podatku w spółce komandytowej

Z dniem 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółka komandytowa będzie płacić CIT na takich samych zasadach jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy spółki komandytowo-akcyjnej.

W celu  uniknięcia opodatkowania naszej spółki można ją przekształcić w spółkę jawną lub przenieść działalność do jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Ponieważ największa zaleta prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, którą był brak podatku CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku przestanie istnieć, można rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w inny rodzaj spółki np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Finalnie czas na podjęcie decyzji mamy do dnia 1 maja 2021 roku, ponieważ według nowych przepisów wspólnicy spółki komandytowej mogą postanowić, że stanie się ona podatnikiem CIT dopiero od tego dnia. Przekształcając spółkę można złożyć w urzędzie stosowną informację i w efekcie uniknąć podwójnego opodatkowania.

Nasza kancelaria może pomóc Państwu w podjęciu decyzji odnośnie formy dalszego prowadzenia działalności oraz w toku procesu przekształcenia.

Zapraszamy do kontaktu!

Tel. + 48 692 479 841

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Odwołanie darowizny mieszkania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat tego w jaki sposób można odwołać darowiznę miekszania. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Reprezentujemy Klientów na terenie całej Polski.

Jeżeli chcą Państwo się zapoznać z naszą ofertą zachęcamy do kontaktu.

Z jakiego powodu można odwołać darowiznę?

Darowiznę można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Niewdzięczność może być okazana przez zachowanie, które może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Uporczywe niedopełnianie np. obowiązków rodzinnych względem darczyńcy może być traktowane w szczególnych przypadkach jako przejaw rażącej niewdzięczności.

W jaki sposób odwołać darowiznę?

Dorawiznę odwołuje się poprzez złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny. W wyniku odwołania darowizny obdarowany jest zobowiązany względem darczyńcy do zwrotu przedmiotu darowizny w naturze, a dopiero gdy to nie jest możliwe, jest zobowiązany do zwrotu wartości przedmiotu darowizny.

Co nalezy zrobić jeżeli obdarowany nie zwraca przedmiotu darowizny?

Jeżeli przedmiotem darowizny była nieruchomość np. mieszkanie to jej zwrot następuje poprzez złożenia przez obdarowanego stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego. Brak złożenia oświadczenia daje darczyńcy możliwość wystąpienia do sądu o złożenie takiego oświadczenia przez sąd zamiast obdarowanego.

Żeby uzyskać zastępcze oświadczenie woli należy złożyć pozew w trybie art. 64 k.c. i 1047 k.p.c. Pozew można złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o odwołanie darowizny i uzyskanie zastępczego oswiadczenia woli.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Farmy Fotowoltaiczne – obsługa prawna inwestycji

Nasza kancelaria oferuje swoim klientom kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne.

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ:

 • – audyt prawny inwestycji
 • – przeprowadzanie badań due diligence, zarówno dla kupujących jak i sprzedających projekty
 • – doradztwo przy uzyskaniu lub zabezpieczeniu tytułu prawnego do nieruchomości,
 • – doradztwo związane z procesem administracyjno – budowlanym,
 • – doradztwo związane z uzyskaniem wymaganych dokumentów, decyzji, koncesji
 • – przygotowanie i wsparcie projektu w przypadku przystąpienia do aukcji
 • – kompleksowe wsparcie transakcyjne w przypadku nabywania lub sprzedawania projektów (asset deal lub share deal)
 • – wsparcie potransakcyjne
 • – pośrednictwo w sprzedaży projektu

 

KONTAKT:

tel. + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wygrana kancelarii z PKO BP ws. weksla in blanco

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił roszczenia banku z weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie kredytu o wartości ponad 11 mln złotych. Poręczycieli reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz z naszej kancelarii.

Sąd w całości podzielił prezentowaną przez pozwanych argumentację, że roszczenia banku, który w deklaracji wekslowej zastrzegł sobie prawo do uzupełniania weksla w każdym czasie i określenia terminu płatności według swego uznania, nie dają bankowi prawa do skorzystania z tego uprawnienia już po terminie przedawnienia roszczeń, których weksel stanowił zabezpieczenie.

W tej sprawie bank uzupełnił weksel in blanco ponad 4 lata po upływie terminie przedawnienia roszczenia podstawowego, co skutkowało uwzględnieniem przez Sąd zarzutu uzupełnienia weksla niezgodnie z treścią deklaracji wekslowej, w konsekwencji przedawnieniem roszczeń względem poręczycieli kredytu.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zwrot pieniędzy z „World One II” w TU Europa

Do naszej kancelarii coraz częściej zgłaszają się klienci, którzy utracili swoje oszczędności lokując pieniądze w produkcie o nazwie „World One II” w TU Europa. Jest to ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który inwestował w instrumenty finansowe oparte na działalności GetBack S.A. Z uwagi na problemy GetBack w pewnym momencie działania funduszu klienci mogli zaobserwować kilkudziesięcioprocentowy spadek wartości swoich rachunków.

W naszej ocenie umowa „World One II” jest nieważna, dzięki czemu klienci mogą odzyskać całość zainwestowanych środków, niezależnie od aktualnej wartości rachunku. Przemawia za tym kilka argumentów:

 • po pierwsze konstrukcja ww. umowy ma na celu obejście przepisów 117 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z którym osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w który inwestował fundusz utworzony przez TU Europa jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro i umożliwienie klientowi ekspozycję na tego rodzaju klasy aktywa, których w innych warunkach nie mógłby nabyć;
 • po drugie ma na celu obejście przepisów Dyrektywy MIFID II i zatajenie przed klientami jakie opłaty otrzymuje Towarzystwo od podmiotu tworzącego i zarządzającego fundusz powiązany ze spółką GetBack S.A.

 

Osoby zainteresowane odzyskaniem środków z ubezpieczenia „World One II” zapraszamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

 

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Unieważnienie umowy kredytu w mBank

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie o sygn. VI C 839/19 w dniu 10 lutego 2020 roku unieważnił umowe kredytu, która została zawarta pomiędzy klientką naszej kancelarii a mBank S.A.

W ramach ww. sprawy kredytoborca żądał od banku zwrotu jednej raty odsetkowej, po to aby sąd mógł przesłankowo stwierdzić nieważność umowy kredytu. Sąd w całości podzielił argumentację naszej kancelarii, że umowa jest nieważna, w konsekwencji odsetki umowne powinny zostać zwrócone, bank może natomiast zachować spłacony kapitał, który pożyczył kredytobiorcy.

Sprawę prowadził mec. Tomasz Majkowycz.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Jak wdrożyc AML?

Jak wdrożyć AML?

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) funkcjonują już od ponad roku i wciąż ich zastosowanie w praktyce wywołuje pewne wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikację beneficjenta rzeczywistego. W tym wpisie postaramy się przybliżyć jak krok po kroku wdrożyć przepisy AML.

W pierwszym kroku należy zidentyfikować, do której z instytucji zobowiązanych do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zalicza się nasza organizacja? Wynika to z tego, że prawodawca nakłada różne obowiązki na kilka kategorii instytucji obowiązanych. Kluczowe przy identyfikacji przesłanek definiujących naszą organizację jako instytucję obowiązaną jest ustalenie zakresu prowadzonej działalności. Możliwa jest sytuacja, że dany podmiot jest zaliczany do kilku instytucji obowiązanych, których obowiązki z zakresu AML są różne. Dobrym przykładem są firmy consultingowo-księgowo-audytorskie. Inne obowiązki z zakresu AML ciążą na firmach consultingowych, inne na księgowych, a jeszcze inny jest zakres wymagań stawianych audytorom. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie czym zajmuje się podmiot obowiązany do przestrzegania AML.

W kolejnym kroku należy zidentyfikować jakich klientów obsługuje nasza organizacja? Czy są to klienci z którymi nawiązujemy stałe stosunki gospodarcze, czy zawieramy tylko transakcje okazjonalne? Dokładne ustalenie tych okoliczności pozwoli nam na odpowiednie dostosowanie procedur AML pod kątem wymagań KYC (Know Your Customer). KYC można określić jako zbór informacji o klientach, który służy do ich oceny pod kątem wiarygodności i ustalenia ryzyka dopuszczenia się przez nich prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy z zakresu AML upoważniają instytucje obowiązane do zbierania szeregu danych osobowych o klientach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, czy też osób wchodzących w skład ich organów. Ważne jest to, że stosowanie procedur AML stanowi samoistną przesłankę do przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów RODO.

Jeżeli chodzi o kwestię KYC największą problem instytucje obowiązane mają ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza analitycznego, które pozwoli w sposób prawidłowy wykonywać obowiązki z zakresu AML. W dużych podmiotach tworzy się odrębne zespoły, które przy pomocy specjalnych narzędzi informatycznych zbierają dane o klientach i dokonują ich analizy pod kątem AML. Oczywiście przy planowaniu procesu KYC nie można pominąć pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami (np. kasjerów, handlowców), to te osoby zbierają podstawowe dane o kliencie wykorzystywane w procesie AML. Jednak zebranie części informacji i ich analiza odbywa się już bez udziału klienta. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie w organizacji osób odpowiedzialnych za te zadania.

Zespół zajmujący się analizą danych powinien być odpowiedzialny za ich raportowanie do GIIF czy też rejestru beneficjentów rzeczywistych. Kluczowe jest jednak prawidłowe określenie obowiązków poszczególnych osób i wyznaczenie jednej lub kilku osób decyzyjnych, które decydują na przykład o tym czy w danej sytuacji zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jasny podział kompetencji i określenie ośrodka decyzyjnego pozwala uniknąć sytuacji, w której nikt w organizacji nie chce wziąć odpowiedzialności za daną decyzję np. o odmowie zawarcia transakcji z danym klientem czy o konieczności zaraportowania o określonych zdarzeniach.

W małych organizacjach bardzo dobrym rozwiązaniem jest outsourcing części analitycznej do wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego, pozwala to uniknąć konieczności zatrudnienia dodatkowych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu AML. Jednak jak już była o tym mowa zbieranie większości informacji pozostanie w kompetencji pracowników instytucji obowiązanych, chodzi o podstawowe informacje o kliencie takie jak imię i nazwisko.

W razie pytań odnośnie wdrożenia AML lub chęci nawiązania współpracy na tym polu zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Odfrankowienie umowy z Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie (sygn. XXV C 611/19) już na pierwszej rozprawie dokonał “odfrankowienia” umowy kredytu zawartej pomiędzy naszą klientką a Getin Noble Bank S.A.

Wyrok został wydany w sprawie o ustalenie, dzięki czemu ma on zastosowanie również wobec rat, które nie zostały jeszcze zapłacone. Orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne, jednak w momencie jego uprawomocnienia się bank będzie miał obowiązek przedstawić kredytobiorcy nowy harmonogram rat, automatycznie zmniejszy się również saldo zadłużenia klienta z 650 tys. PLN obecnie do ok. 250 tys. PLN.

Osoby zainteresowane “odfrankowieniem” ich kredytu zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości