Author Archives: M/K/P

Jak wdrożyc AML?

Jak wdrożyć AML?

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) funkcjonują już od ponad roku i wciąż ich zastosowanie w praktyce wywołuje pewne wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikację beneficjenta rzeczywistego. W tym wpisie postaramy się przybliżyć jak krok po kroku wdrożyć przepisy AML.

W pierwszym kroku należy zidentyfikować, do której z instytucji zobowiązanych do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zalicza się nasza organizacja? Wynika to z tego, że prawodawca nakłada różne obowiązki na kilka kategorii instytucji obowiązanych. Kluczowe przy identyfikacji przesłanek definiujących naszą organizację jako instytucję obowiązaną jest ustalenie zakresu prowadzonej działalności. Możliwa jest sytuacja, że dany podmiot jest zaliczany do kilku instytucji obowiązanych, których obowiązki z zakresu AML są różne. Dobrym przykładem są firmy consultingowo-księgowo-audytorskie. Inne obowiązki z zakresu AML ciążą na firmach consultingowych, inne na księgowych, a jeszcze inny jest zakres wymagań stawianych audytorom. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie czym zajmuje się podmiot obowiązany do przestrzegania AML.

W kolejnym kroku należy zidentyfikować jakich klientów obsługuje nasza organizacja? Czy są to klienci z którymi nawiązujemy stałe stosunki gospodarcze, czy zawieramy tylko transakcje okazjonalne? Dokładne ustalenie tych okoliczności pozwoli nam na odpowiednie dostosowanie procedur AML pod kątem wymagań KYC (Know Your Customer). KYC można określić jako zbór informacji o klientach, który służy do ich oceny pod kątem wiarygodności i ustalenia ryzyka dopuszczenia się przez nich prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy z zakresu AML upoważniają instytucje obowiązane do zbierania szeregu danych osobowych o klientach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, czy też osób wchodzących w skład ich organów. Ważne jest to, że stosowanie procedur AML stanowi samoistną przesłankę do przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów RODO.

Jeżeli chodzi o kwestię KYC największą problem instytucje obowiązane mają ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza analitycznego, które pozwoli w sposób prawidłowy wykonywać obowiązki z zakresu AML. W dużych podmiotach tworzy się odrębne zespoły, które przy pomocy specjalnych narzędzi informatycznych zbierają dane o klientach i dokonują ich analizy pod kątem AML. Oczywiście przy planowaniu procesu KYC nie można pominąć pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami (np. kasjerów, handlowców), to te osoby zbierają podstawowe dane o kliencie wykorzystywane w procesie AML. Jednak zebranie części informacji i ich analiza odbywa się już bez udziału klienta. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie w organizacji osób odpowiedzialnych za te zadania.

Zespół zajmujący się analizą danych powinien być odpowiedzialny za ich raportowanie do GIIF czy też rejestru beneficjentów rzeczywistych. Kluczowe jest jednak prawidłowe określenie obowiązków poszczególnych osób i wyznaczenie jednej lub kilku osób decyzyjnych, które decydują na przykład o tym czy w danej sytuacji zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jasny podział kompetencji i określenie ośrodka decyzyjnego pozwala uniknąć sytuacji, w której nikt w organizacji nie chce wziąć odpowiedzialności za daną decyzję np. o odmowie zawarcia transakcji z danym klientem czy o konieczności zaraportowania o określonych zdarzeniach.

W małych organizacjach bardzo dobrym rozwiązaniem jest outsourcing części analitycznej do wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego, pozwala to uniknąć konieczności zatrudnienia dodatkowych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu AML. Jednak jak już była o tym mowa zbieranie większości informacji pozostanie w kompetencji pracowników instytucji obowiązanych, chodzi o podstawowe informacje o kliencie takie jak imię i nazwisko.

W razie pytań odnośnie wdrożenia AML lub chęci nawiązania współpracy na tym polu zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Odfrankowienie umowy z Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie (sygn. XXV C 611/19) już na pierwszej rozprawie dokonał “odfrankowienia” umowy kredytu zawartej pomiędzy naszą klientką a Getin Noble Bank S.A.

Wyrok został wydany w sprawie o ustalenie, dzięki czemu ma on zastosowanie również wobec rat, które nie zostały jeszcze zapłacone. Orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne, jednak w momencie jego uprawomocnienia się bank będzie miał obowiązek przedstawić kredytobiorcy nowy harmonogram rat, automatycznie zmniejszy się również saldo zadłużenia klienta z 650 tys. PLN obecnie do ok. 250 tys. PLN.

Osoby zainteresowane “odfrankowieniem” ich kredytu zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Odszkodowanie od SATURN TFI

KNF cofnęła SATURN TFI zezwolenie na wykonywanie działalności w związku z naruszeniem przez towarzystwo obowiązku sprawowania nadzoru nad podmiotem zarządzającym funduszami Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ.

Inwestorzy, którzy posiadają certyfikaty inwestycyjne ww. funduszy mogą dochodzić od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SATURN odszkodowania w związku ze spadkiem wartości nabytych certyfikatów.

Kancelaria Prawna Majkowycz posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, aktualnie prowadzimy ponad 100 postępowań ws. towarzystwa FinCrea, któremu KNF odebrało zezwolenie w 2018 roku.

KONTAKT

Tel.: + 48 692 479 841

E-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kancelaria MKP Legal świadczy kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe z zakresu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Zapewniamy wsparcie przy wyborze instytucji finansowej, porównaniu ofert planów kapitałowych, analizy kosztów i opłat związanych z PPK, czy też zasad wypłaty świadczeń.

Kto powinien wdrożyć PPK?

Pracodawcy, którzy 1 stycznia 2019 roku zatrudniali co najmniej 250 osób, już w lipcu tego roku będą zobowiązani do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Pozostali pracodawcy będą zobowiązani do utworzenia PPK od 1 stycznia 2020 roku.

Na co zwracać uwagę przy wyborze planu?

Pracownicze plany kapitałowe wciąż są zagadnieniem, które generuje wiele pytań np. czy wybór planu należy konsultować z pracownikami, w jaki sposób wybrać instytucję finansową dla PPK, czy też jak ustrzec się przed ukrytymi opłatami związanymi z planem kapitałowym?

Bardzo często problemem dla pracodawców i pracowników jest również dostrzeżenie różnic pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? A może lepszym wyborem będzie fundusz emerytalny lub utworzenie pracowniczego planu emerytalnego (PPE)?

Co możemy Państwu zaoferować?

Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą Państwu zaoszczędzić znaczne kwoty dzięki pomocy w wyborze odpowiedniego planu oraz dostosować przyjęte rozwiązania do wymogów ustawowych. Analizy naszej kancelarii mogą posłużyć Państwu również podczas konsultacji z przedstawicieli pracowników czy też organizacji związkowych. Nieodzowna może okazać się także pomoc przy projektowaniu procesu związanego z wdrożeniem PPK w firmie oraz administrowaniu danymi potrzebnymi do realizacji obowiązków prawnych.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Tel.: + 48 692 479 841

E-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Oszustwa na FOREXIE

Jeżeli stracili Państwo na inwestycji na platformie FOREX oferowanej przez spółki z Czech, Malty, Cypru lub Wysp Marshala to najprawdopodobniej są Państwo ofiarą oszustwa.

Przestępcy zazwyczaj zachęcają klientów do dalszych wpłat poprzez generowanie na początku zysku. Jednak po wpłacie większej kwoty saldo rachunku zaczyna momentalnie topnieć na skutek pobieranych przez brokera opłat i zamykanie kolejnych pozycji stratą. Klienci nieuczciwego brokera są później namawianiu do odrobienia straty, jednak kolejne pozycje kończą się wyłącznie większą stratą.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji nie należy się poddawać i godzić się z utratą środków. W polskim prawie istnieją mechanizmy pozwalające odzyskać utracone pieniądze.

Nasza Kancelaria pomogła już dziesiątkom osób odzyskać ponad 10 000 000 PLN utraconych na inwestycjach w platformy FOREX.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości odzyskania pieniędzy zapraszamy do kontaktu:

Tel.: 692 479 841

E-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Polisolokaty – wyrok maj 2019

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 20 maja 2019 r. przyznał na rzecz naszego klienta kwotę 208.526,39 zł, która została utracona w wyniku inwestycji w ubezpieczenia PARETO i Global Market (TU Europa). Sprawa toczyła się pod sygnaturą XXV C 573/17.

W wyniku działań naszej kancelarii udało się wykazać nieważność umowy PARETO, dzięki czemu sąd przyznał zwrot min:

– 16 200 zł opłaty administracyjnej, która była pobierana w trakcie trwania umowy

– 79 767,14 zł opłaty likwidacyjnej, która stanowiła 70% aktualnej na dzień zakończenia umowy wartości rachunku

 • pozostała kwota tj. ok. 112 tys. zł stanowiła stratę, którą poniósł ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy na skutek prowadzonych przez TU Europa inwestycji

Jest to już kolejne tego typu orzeczenie uzyskane przez naszą kancelarię. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie w prawomocnym wyroku w sprawie o sygnaturze V Ca 1951/18 unieważnił tego typu umowę oferowaną przez inne towarzystwo.

Aby uzyskać więcej informacji nt. możliwości odzyskania utraconych środków zapraszamy do kontaktu:

tel. 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Pomoc poszkodowanym w aferze W Investments

Kancelaria MKP od kilku lat specjalizuje się w sprawach o zwrot środków zainwestowanych w fundusze inwestycyjne, które zostały utracone na skutek niewłaściwego zarządzania lub wprowadzenia konsumenta w błąd odnośnie bezpieczeństwa i zyskowności danego produktu.

Od ponad roku prowadzimy sprawy blisko 50 osób, które zainwestowały swoje środki w fundusze oferowane przez W Investments tj. FIZ Inwestycje Selektywne, Lasy Polskie, Inwestycje Rolne i Vivante.

Świadczona przez naszą kancelarię pomoc prawna ma kompleksowy charakter i obejmuje wszystkie etapy dochodzenia zwrotu pieniędzy od depozytariusza (obecnie likwidatora) funduszy i banków pośredniczących w ich sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwości odzyskania utraconych środków zapraszamy do kontaktu z adwokatem Tomaszem Majkowyczem:

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

tel.: 692 479 841

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wdrożenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach compliance uwzględniających regulacje RODO oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.  Od wielu lat wspieramy naszych partnerów z branży finansowej w kwestiach regulacyjnych i biznesowych.

Świadczymy pomoc prawną głównie na rzecz instytucji finansowych, ale również innych operatorów tzw. usług kluczowych. Oferujemy audyt zgodności przyjętych procedur i rozwiązań z przepisami prawa, wdrożenie nowych regulacji oraz przygotowanie analizy ryzyka dotyczącej poszczególnych obszarów działalności operacyjnej.

Prowadzimy również szkolenia dla nowych pracowników jak i specjalistów w departamentach prawnych i compliance.

Zapraszam Państwa do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych o oferowanych przez naszą Kancelarię rozwiązaniach i świadczonych usługach.

KONTAKT

TEL.: + 48 692 479 841

E-MAIL: KANCELARIA@MKP-LEGAL.PL

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgromadzenie Obligatariuszy ZM Henryk Kania

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zwołał na dzień 5 czerwca 2019 r. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez spółkę.

Każdy obligatariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W związku z tym informujemy Państwa, że kancelaria MKP Legal umożliwia Państwu skorzystanie z profesjonalnego zastępstwa prawnego podczas ww. zgromadzenia obligatariuszy.

Przedmiotem zgromadzenia ma być wyrażenie zgody na zmianę zasad wykupu obligacji serii F, które zgodnie z warunkami emisji powinny być wykupione 24 czerwca br. Każdy z obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w zgromadzeniu  powinien złożyć u emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie przez niego obligacji spółki.

KONTAKT:

adw. Tomasz Majkowycz

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Biuro dla prawnika | coworking prawniczny

Oferujemy przestrzeń do pracy dla adwokatów oraz radców prawnych w eleganckim i prestiżowym lokalu przy ul. Mińskiej 23.

Kancelaria jest położona w modnej części praskiego Soho gdzie znajdują się liczne restauracje np. “Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler”.

Lokal jest położony zaledwie 5 min. od stacji metra Stadion Narodowy i 2 min. od sądów przy ul. Terespolskiej.

Oferujemy: adres siedziby dla Twojej kancelarii, gabinety na wyłączność, biurka do pracy, dostęp do sali konferecyjnej i obsługę księgową.

Sami również prowawdzimy swoją kancelarię w tym miejscu.

Wspólnota ma kameralny charakter i ograniczoną liczbę członków!

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania aktualnej oferty:

tel. + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach compliance uwzględniających przede wszystkim AML i RODO.  Od wielu lat wspieramy naszych partnerów z branży finansowej w kwestiach regulacyjnych i biznesowych.

Świadczymy pomoc prawną głównie na rzecz instytucji leasingowych, pożyczkowych oraz funduszy inwestycyjnych. Oferujemy audyt zgodności przyjętych procedur i rozwiązań z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, wdrożenie nowych regulacji oraz przygotowanie analizy ryzyka dotyczącej poszczególnych obszarów działalności operacyjnej.

Prowadzimy również szkolenia dla nowych pracowników jak i specjalistów w departamentach prawnych i compliance instytucji finansowych.

Zapraszam Państwa do kontaktu.

KONTAKT

TEL.: + 48 692 479 841

E-MAIL: KANCELARIA@MKP-LEGAL.PL

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Ustawa o cyberbezpieczeństwie

Internetowe platformy handlowe – czyli pośrednicy umożliwiający klientom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami np. z branży turystycznej, hotelarskiej, pożyczkowej i wiele innych obowiązani są do stosowania wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Ww. podmioty są tzw. dostawcami usługi cyfrowej, o których mowa w art. 17 ustawy o cyberbezpieczeństwie. Przepisy ustawy nakładają na dostawców usług cyfrowych szereg obowiązków min. dotyczących zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usług, rejestracji incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zgłaszanie ich do odpowiednich organów państwowych.

Zarządzenie ryzykiem, o którym mowa powyżej powinno być oparte o analizę ryzyka, która polega na zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk, oszacowaniu prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ewentualnych negatywnych skutków związanych z danym ryzykiem.

Zarządzanie operacyjne ryzykiem polega na przyjęciu i wdrożeniu odpowiednich procedur z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest uzupełnieniem przepisów RODO z zakresu ochrony danych osobowych. Jednak pojęcie cyberbezpieczeństwa ma szersze znaczenie niż pojęcie ochrony danych.

Nasza Kancelaria jest w stanie zapewnić Państwu wsparcie w zakresie dostosowania do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie oraz przy przeprowadzaniu analizy ryzyka.

KONTAKT:

tel.: 692 479 841

e-mail: kaneclaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zwrot prowizji bankowej

Czy spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki (również w ramach refinansowania kredytu innym kredytem)? Jeżeli tak, możesz odzyskać pobraną przez bank prowizję za udzielenie kredytu oraz jego wcześniejszą spłatę, a także inne koszty związane z kredytem.
Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przeciwko bankom. Odzyskaliśmy już setki tysięcy złotych dla naszych klientów, którzy zdecydowali się na założenie sprawy o zwrot prowizji.
Jakie kredyty nadają się do ubiegania się o zwrot prowizji?
Kredyty konsumenckie zawarte po 18 grudnia 2011 r., czyli takie, które nie były zaciągane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nie były zabezpieczone hipoteką.
Jaką kwotę mogę odzyskać?
Prowizja podlega zwrotowi proporcjonalnie do okresu po jakim kredyt został spłacony. Przykładowo, jeżeli kredyt został zaciągnięty na 10 lat, a  spłacony już po 5 latach – do zwrotu jest połowa prowizji!
W jaki sposób zlecić sprawę?
Należy do nas napisać! W meilu prosimy o przesłanie skanu umowy kredytu, potwierdzenie spłaty kredytu oraz pobranych prowizji. Po wstępnej analizie sprawy przedstawimy Państwu propozycję dalszego działania. W razie potrzeby pomagamy uzyskać niezbędne dokumenty!
KONTAKT:
e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl
tel.: 692 479 841

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Szkolenie z zakresu wdrożenia AML

Kompleksowy program wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają min. na firmy leasingowe, pożyczkowe i faktoringowe, banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne obowiązek przyjęcia i wdrożenia środków mających zapobiegać praniu pieniędzy (z ang. Anti-Money Laundering).

Szkolenie ma na celu omówienie obowiązków nałożonych na pośredników nieruchomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak prawidłowo wdrożyć przepisy nowej ustawy.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo na czym polega zapobieganie praniu pieniędzy oraz w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za transakcje swoich klientów, które zostały dokonane w celu legalizacji nielegalnie uzyskanych aktywów.

Szkolenie będzie prowadzone przez adwokata Tomasza Majkowycza eksperta z zakresu RODO, AML i prawa finansowego.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE?

Szkolenie jest skierowane do:

 1. firm leasingowych,
 2. firm pożyczkowych,
 3. firm faktoringowych,
 4. banków,
 5. ubezpieczycieli,
 6. kantorów wymiany walut.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo komplet materiałów szkoleniowych zawierających min. przykładowe procedury z zakresu AML.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe obowiązki AML IV

 • – System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • – Jakie kroki należy podjąć aby dostosować firmę do nowych przepisów ?

 

2. Środki bezpieczeństwa finansowego

 • – Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
 • – Kiedy należy powołać Compliance Officera?

 

3. Zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

 • – W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?

 

4. Analiza ryzyka

 • – Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić?

 

5. Przykłady procedur z zakresu AML

 • – Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • – Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie AML.

 

6. AML w kontekście RODO

 • – Wpływ przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na ochronę danych osobowych.

 

7. Środki ochrony sygnalistów

 • – Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
 • – Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?

 

8. Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów ustawy

 • – Zasady odpowiedzialności spółki, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

 

Szkolenia odbywają się w dedykowanej dla Państwa firmy formule.
KONTAKT

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a leasing

Firmy leasingowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg obowiązków, w szczególności konieczność dokonania przez firmę leasingową analizy ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie do GIIF o określonych zdarzeniach.

I. Analiza ryzyka w firmie leasingowej

Zgodnie z art. 27 ustawy instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

W skład ryzyka, które może być istotne dla firmy leasingowej wchodzą następujące ryzyka:

 1. ryzyko klienta,
 2. ryzyko państw lub obszarów geograficznych,
 3. ryzyko produktów, usług, transakcji lub kanałów dystrybucji.

Większość firm leasingowych zawiera transakcje z przedsiębiorcami, którzy zazwyczaj mają swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Okoliczność ta może świadczyć o niskim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Mogą się jednak zdarzać przypadki udzielenia finansowania podmiotom zza wschodniej granicy Rzeczypospolitej. W tym wypadku ryzyko klienta klasyfikuje się do podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Analizując ryzyko państw lub obszarów geograficznych należy wziąć pod uwagę otoczenie geopolityczne w ramach którego funkcjonuje spółka leasingowa. Fakt prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej zalicza to ryzyko do niskiego.

Z podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w firmach leasingowych może dochodzić w ramach wykonywania transakcji, przy otrzymywaniu wpłat na poczet rat leasingu. Identyfikacja przez spółkę dokonania wpłaty przez inny podmiot niż strona umowy leasingu rodzi obowiązek dokonania analizy i oceny danej transakcji, a także zakwalifikowanie takiej wpłaty do podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wynika to z przepisu art. 43 ust. 2 pkt 8) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

II. Środki bezpieczeństwa finansowego

Podstawowym obowiązkiem firmy leasingowej jako instytucji obowiązanej jest dokonywanie identyfikacji klienta oraz beneficjentów rzeczywistych. Powinno odbywać się to przed zawarciem umowy leasingu. Fakt ten powinien zostać odnotowany w umowie leasingu poprzez wpisanie numeru dokumentu tożsamości. Jednak jeszcze przed zawarciem umowy, jeszcze na etapie wniosku kredytowego należy dokonać analizy i oceny klienta w ramach tzw. scoringu.

Więcej informacji na temat wdrażania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu mogą Państwo uzyskać kierując zapytanie do naszej kancelarii.

KONTAKT

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości