Sposób na uniknięcie podatku w spółce komandytowej

Z dniem 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółka komandytowa będzie płacić CIT na takich samych zasadach jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy spółki komandytowo-akcyjnej. W celu  uniknięcia opodatkowania naszej spółki można ją przekształcić w spółkę jawną lub przenieść działalność do jednoosobowego przedsiębiorstwa. Ponieważ największa zaleta prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, którą był brak podatku CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku przestanie istnieć, można rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w inny rodzaj spółki np. spółki z...
Czytaj więcej

Odwołanie darowizny mieszkania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat tego w jaki sposób można odwołać darowiznę miekszania. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Reprezentujemy Klientów na terenie całej Polski. Jeżeli chcą Państwo się zapoznać z naszą ofertą zachęcamy do kontaktu. Z jakiego powodu można odwołać darowiznę? Darowiznę można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Niewdzięczność może być okazana przez zachowanie, które może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Uporczywe niedopełnianie np. obowiązków rodzinnych względem darczyńcy może być traktowane w szczególnych przypadkach jako przejaw...
Czytaj więcej

Farmy Fotowoltaiczne – obsługa prawna inwestycji

Nasza kancelaria oferuje swoim klientom kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne. ZAKRES POMOCY PRAWNEJ: - audyt prawny inwestycji - przeprowadzanie badań due diligence, zarówno dla kupujących jak i sprzedających projekty - doradztwo przy uzyskaniu lub zabezpieczeniu tytułu prawnego do nieruchomości, - doradztwo związane z procesem administracyjno – budowlanym, - doradztwo związane z uzyskaniem wymaganych dokumentów, decyzji, koncesji - przygotowanie i wsparcie projektu w przypadku przystąpienia do aukcji - kompleksowe wsparcie transakcyjne w przypadku nabywania lub sprzedawania projektów (asset deal lub share deal) - wsparcie...
Czytaj więcej

Wygrana kancelarii z PKO BP ws. weksla in blanco

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił roszczenia banku z weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie kredytu o wartości ponad 11 mln złotych. Poręczycieli reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz z naszej kancelarii. Sąd w całości podzielił prezentowaną przez pozwanych argumentację, że roszczenia banku, który w deklaracji wekslowej zastrzegł sobie prawo do uzupełniania weksla w każdym czasie i określenia terminu płatności według swego uznania, nie dają bankowi prawa do skorzystania z tego uprawnienia już po terminie przedawnienia roszczeń, których weksel stanowił zabezpieczenie. W tej sprawie bank uzupełnił weksel in blanco ponad 4 lata po upływie terminie przedawnienia roszczenia podstawowego, co...
Czytaj więcej

Zwrot pieniędzy z „World One II” w TU Europa

Do naszej kancelarii coraz częściej zgłaszają się klienci, którzy utracili swoje oszczędności lokując pieniądze w produkcie o nazwie „World One II” w TU Europa. Jest to ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który inwestował w instrumenty finansowe oparte na działalności GetBack S.A. Z uwagi na problemy GetBack w pewnym momencie działania funduszu klienci mogli zaobserwować kilkudziesięcioprocentowy spadek wartości swoich rachunków. W naszej ocenie umowa „World One II” jest nieważna, dzięki czemu klienci mogą odzyskać całość zainwestowanych środków, niezależnie od aktualnej wartości rachunku. Przemawia za tym kilka argumentów: po pierwsze konstrukcja ww. umowy ma na celu obejście przepisów 117...
Czytaj więcej

Unieważnienie umowy kredytu w mBank

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie o sygn. VI C 839/19 w dniu 10 lutego 2020 roku unieważnił umowe kredytu, która została zawarta pomiędzy klientką naszej kancelarii a mBank S.A. W ramach ww. sprawy kredytoborca żądał od banku zwrotu jednej raty odsetkowej, po to aby sąd mógł przesłankowo stwierdzić nieważność umowy kredytu. Sąd w całości podzielił argumentację naszej kancelarii, że umowa jest nieważna, w konsekwencji odsetki umowne powinny zostać zwrócone, bank może natomiast zachować spłacony kapitał, który pożyczył kredytobiorcy. Sprawę prowadził mec. Tomasz...
Czytaj więcej

Jak wdrożyc AML?

Jak wdrożyć AML? Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) funkcjonują już od ponad roku i wciąż ich zastosowanie w praktyce wywołuje pewne wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikację beneficjenta rzeczywistego. W tym wpisie postaramy się przybliżyć jak krok po kroku wdrożyć przepisy AML. W pierwszym kroku należy zidentyfikować, do której z instytucji zobowiązanych do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zalicza się nasza organizacja? Wynika to z tego, że prawodawca nakłada różne obowiązki na kilka kategorii instytucji obowiązanych. Kluczowe przy identyfikacji przesłanek definiujących naszą...
Czytaj więcej

Odfrankowienie umowy z Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie (sygn. XXV C 611/19) już na pierwszej rozprawie dokonał "odfrankowienia" umowy kredytu zawartej pomiędzy naszą klientką a Getin Noble Bank S.A. Wyrok został wydany w sprawie o ustalenie, dzięki czemu ma on zastosowanie również wobec rat, które nie zostały jeszcze zapłacone. Orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne, jednak w momencie jego uprawomocnienia się bank będzie miał obowiązek przedstawić kredytobiorcy nowy harmonogram rat, automatycznie zmniejszy się również saldo zadłużenia klienta z 650 tys. PLN obecnie do ok. 250 tys. PLN. Osoby zainteresowane "odfrankowieniem" ich kredytu zapraszamy do...
Czytaj więcej

Odszkodowanie od SATURN TFI

KNF cofnęła SATURN TFI zezwolenie na wykonywanie działalności w związku z naruszeniem przez towarzystwo obowiązku sprawowania nadzoru nad podmiotem zarządzającym funduszami Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ. Inwestorzy, którzy posiadają certyfikaty inwestycyjne ww. funduszy mogą dochodzić od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SATURN odszkodowania w związku ze spadkiem wartości nabytych certyfikatów. Kancelaria Prawna Majkowycz posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, aktualnie...
Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kancelaria MKP Legal świadczy kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe z zakresu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Zapewniamy wsparcie przy wyborze instytucji finansowej, porównaniu ofert planów kapitałowych, analizy kosztów i opłat związanych z PPK, czy też zasad wypłaty świadczeń. Kto powinien wdrożyć PPK? Pracodawcy, którzy 1 stycznia 2019 roku zatrudniali co najmniej 250 osób, już w lipcu tego roku będą zobowiązani do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Pozostali pracodawcy będą zobowiązani do utworzenia PPK od 1 stycznia 2020 roku. Na co zwracać uwagę przy wyborze planu? Pracownicze plany kapitałowe wciąż są zagadnieniem, które generuje wiele pytań np. czy...
Czytaj więcej

Oszustwa na FOREXIE

Jeżeli stracili Państwo na inwestycji na platformie FOREX oferowanej przez spółki z Czech, Malty, Cypru lub Wysp Marshala to najprawdopodobniej są Państwo ofiarą oszustwa. Przestępcy zazwyczaj zachęcają klientów do dalszych wpłat poprzez generowanie na początku zysku. Jednak po wpłacie większej kwoty saldo rachunku zaczyna momentalnie topnieć na skutek pobieranych przez brokera opłat i zamykanie kolejnych pozycji stratą. Klienci nieuczciwego brokera są później namawianiu do odrobienia straty, jednak kolejne pozycje kończą się wyłącznie większą stratą. Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji nie należy się poddawać i godzić się z utratą środków. W polskim prawie istnieją mechanizmy...
Czytaj więcej

Polisolokaty – wyrok maj 2019

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 20 maja 2019 r. przyznał na rzecz naszego klienta kwotę 208.526,39 zł, która została utracona w wyniku inwestycji w ubezpieczenia PARETO i Global Market (TU Europa). Sprawa toczyła się pod sygnaturą XXV C 573/17. W wyniku działań naszej kancelarii udało się wykazać nieważność umowy PARETO, dzięki czemu sąd przyznał zwrot min: - 16 200 zł opłaty administracyjnej, która była pobierana w trakcie trwania umowy - 79 767,14 zł opłaty likwidacyjnej, która stanowiła 70% aktualnej na dzień zakończenia umowy wartości rachunku pozostała kwota tj. ok. 112 tys. zł stanowiła stratę, którą poniósł ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy na skutek prowadzonych przez TU...
Czytaj więcej

Pomoc poszkodowanym w aferze W Investments

Kancelaria MKP od kilku lat specjalizuje się w sprawach o zwrot środków zainwestowanych w fundusze inwestycyjne, które zostały utracone na skutek niewłaściwego zarządzania lub wprowadzenia konsumenta w błąd odnośnie bezpieczeństwa i zyskowności danego produktu. Od ponad roku prowadzimy sprawy blisko 50 osób, które zainwestowały swoje środki w fundusze oferowane przez W Investments tj. FIZ Inwestycje Selektywne, Lasy Polskie, Inwestycje Rolne i Vivante. Świadczona przez naszą kancelarię pomoc prawna ma kompleksowy charakter i obejmuje wszystkie etapy dochodzenia zwrotu pieniędzy od depozytariusza (obecnie likwidatora) funduszy i banków pośredniczących w ich sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji o...
Czytaj więcej

Wdrożenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach compliance uwzględniających regulacje RODO oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.  Od wielu lat wspieramy naszych partnerów z branży finansowej w kwestiach regulacyjnych i biznesowych. Świadczymy pomoc prawną głównie na rzecz instytucji finansowych, ale również innych operatorów tzw. usług kluczowych. Oferujemy audyt zgodności przyjętych procedur i rozwiązań z przepisami prawa, wdrożenie nowych regulacji oraz przygotowanie analizy ryzyka dotyczącej poszczególnych obszarów działalności operacyjnej. Prowadzimy również szkolenia dla nowych pracowników jak i specjalistów w departamentach prawnych i compliance. Zapraszam Państwa do...
Czytaj więcej

Zgromadzenie Obligatariuszy ZM Henryk Kania

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zwołał na dzień 5 czerwca 2019 r. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez spółkę. Każdy obligatariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W związku z tym informujemy Państwa, że kancelaria MKP Legal umożliwia Państwu skorzystanie z profesjonalnego zastępstwa prawnego podczas ww. zgromadzenia obligatariuszy. Przedmiotem zgromadzenia ma być wyrażenie zgody na zmianę zasad wykupu obligacji serii F, które zgodnie z warunkami emisji powinny być wykupione 24 czerwca br. Każdy z obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w zgromadzeniu  powinien złożyć u emitenta co najmniej na 7 dni przed...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress