Wyrok w sporze z Alior Bankiem w sprawie W Investments

Wielki sukces w sprawie afery W Investments. Wygrana naszej kancelarii w sporze z Alior Bankiem, który oferował certyfikaty funduszu powiązanego z W Investments. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał bankowi zwrot na rzecz naszego klienta całej zainwestowanej kwoty !!! Wyrok wydano w sprawie o sygn. akt I C 3249/20. Przypomnijmy, że w latach 2015-2016 bank pośredniczył przy sprzedaży czterech funduszy zarządzanych przez W Investments, gdzie klienci byli zapewniani o gwarancji zysku jednak finalnie z tych gwarancji nic nie wyszło. Sąd uznał, że bank nie poinformował klienta w sposób należyty o ryzyku związanym z inwestycją i kładł nacis jedynie na potencjalne korzyści. W związku z czym bank ponosi...
Czytaj więcej

Licencja dla giełdy i kantoru kryptowalut

W dniu 31 października 2021 wchodzą w Polsce w życie nowe regulacje dotyczące działalności w zakresie kryptowalut. Wszystkie podmioty zajmujące się m.in. wymianą walut wirtualnych muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów. Rejestr zostanie utworzony na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która przy okazji przechodzi w tym samym czasie więcej zmian. Żeby móc prowadzi działalność w zakresie wymiany kryptowalut np. kantor lub giełdę kryptowalut, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną musi spełniać wymóg niekaralności. Natomiast w przypadku spółek wymóg niekaralności muszą spełniać osoby uprawnione do jej reprezentacji lub...
Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń z obligacji

- Dochodzimy w imieniu obligatariuszy roszczeń związanych z niewykupionymi obligacjami zabezpieczonymi hipoteką lub zastawem.- Oferujemy pomoc prawną przy ustanowieniu zabezpieczeń dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji lub weksli.- Pełnimy funkcję administratora hipoteki.- Reprezentujemy konsumentów sporach z pośrednikami finansowymi oferującymi obligacje. KONTAKT adw. Tomasz Majkowycz tel.: 692 479 841 e-mail:...
Czytaj więcej

Afera Best Western

Reprezentujemy właścicieli lokali w sprawie afery Hotelu Best Western, za którym stała m.in. firma Gerda Broker i Gwarna Wrocław. W tej sprawie istnieje możliwość dochodzenia zapłaty zaległego czynszu jak również uznania za nieważne pełnomocnictw udzielanych przez właścicieli lokali dla spółki Gwarna Wrocław. KONTAKT adw. Tomasz Majkowycz tel. 692 479...
Czytaj więcej

Certyfikaty inwestycyjne FIZ

Reprezentujemy klientów w sporach na tle certyfikatów inwestycyjnych FIZ.Prowadzimy sprawy przeciwko TFI, depozytariuszom lub dystrybutorom.Aktualnie reprezentujemy kilkudziesięciu klientów w sprawach dotyczących funduszy W Investments, TFI Fincrea, GO TFI, Saturn TFI i Trigon TFI. KONTAKT adw. Tomasz Majkowycz tel.: 692 479 841 e-mail:...
Czytaj więcej

Unieważnienie umowy z Getin Bankiem

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 maja 2021 roku (XXV C 994/18) ustalił nieważność umowy kredytu frankowego zawartej w Getin Banku. Wyrok jest nieprawomocy. Sprawę prowadziła nasza...
Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium

W dniu 10 czerwca 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 98/21) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego ustalający abuzywny charakter umowy kredytu indeksowanego do CHF (tzw. kredyt frankowy). Orzeczenie odnosi przede wszystkim skutek na przyszłość i wpływa na wysokość kredytu i przyszłych rat. Wyrok jest prawomocy. Sprawę prowadziła nasza...
Czytaj więcej

Unieważnienie kredytu w Banku Millennium S.A.

Miło nam poinforować, że w dniu 27 kwietnia br. unieważliśmy umowę kredytu CHF w Banku Millennium S.A.Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXV C 1739/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanej do CHF, zgodnie z żądniem powodów i przyznał na rzecz powodów kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok wydał SSO Piotr Bednarczyk. Wyrok jest...
Czytaj więcej

Wygrana z Getin Bank ws. kredytu CHF

Miło nam poinformować, że w dniu 30 marca 2021 r. nasza kancelaria doprowadziła do unieważnienia umowy kredytu CHF zawartej z Getin Noble Bankiem. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 2354/18) uznał, że umowa kredytu jest nieważna i w konsekwencji nakazał bankowi zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy rat kredytu o łącznej wartości 260 502,55 zł. Wyrok jest...
Czytaj więcej

Prawomocne odfrankowienie umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie V ACa 568/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okregowego w Warszawie ustalające, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawiera niedozwolone postanowienia umowe i "odfrankowił" umowę. W konsekwencji kredyt jest traktowany jakby był kredytem złotówkowym. Wyrok jest prawomocny i w opraciu o te orzeczenie bank nie ma prawa do dalszego przeliczania rat kredytu na CHF. Sprawę prowadziła nasza...
Czytaj więcej

Sposób na uniknięcie podatku w spółce komandytowej

Z dniem 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółka komandytowa będzie płacić CIT na takich samych zasadach jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy spółki komandytowo-akcyjnej. W celu  uniknięcia opodatkowania naszej spółki można ją przekształcić w spółkę jawną lub przenieść działalność do jednoosobowego przedsiębiorstwa. Ponieważ największa zaleta prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, którą był brak podatku CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku przestanie istnieć, można rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w inny rodzaj spółki np. spółki z...
Czytaj więcej

Odwołanie darowizny mieszkania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat tego w jaki sposób można odwołać darowiznę miekszania. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Reprezentujemy Klientów na terenie całej Polski. Jeżeli chcą Państwo się zapoznać z naszą ofertą zachęcamy do kontaktu. Z jakiego powodu można odwołać darowiznę? Darowiznę można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Niewdzięczność może być okazana przez zachowanie, które może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Uporczywe niedopełnianie np. obowiązków rodzinnych względem darczyńcy może być traktowane w szczególnych przypadkach jako przejaw...
Czytaj więcej

Farmy Fotowoltaiczne – obsługa prawna inwestycji

Nasza kancelaria oferuje swoim klientom kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne. ZAKRES POMOCY PRAWNEJ: - audyt prawny inwestycji - przeprowadzanie badań due diligence, zarówno dla kupujących jak i sprzedających projekty - doradztwo przy uzyskaniu lub zabezpieczeniu tytułu prawnego do nieruchomości, - doradztwo związane z procesem administracyjno – budowlanym, - doradztwo związane z uzyskaniem wymaganych dokumentów, decyzji, koncesji - przygotowanie i wsparcie projektu w przypadku przystąpienia do aukcji - kompleksowe wsparcie transakcyjne w przypadku nabywania lub sprzedawania projektów (asset deal lub share deal) - wsparcie...
Czytaj więcej

Wygrana kancelarii z PKO BP ws. weksla in blanco

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił roszczenia banku z weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie kredytu o wartości ponad 11 mln złotych. Poręczycieli reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz z naszej kancelarii. Sąd w całości podzielił prezentowaną przez pozwanych argumentację, że roszczenia banku, który w deklaracji wekslowej zastrzegł sobie prawo do uzupełniania weksla w każdym czasie i określenia terminu płatności według swego uznania, nie dają bankowi prawa do skorzystania z tego uprawnienia już po terminie przedawnienia roszczeń, których weksel stanowił zabezpieczenie. W tej sprawie bank uzupełnił weksel in blanco ponad 4 lata po upływie terminie przedawnienia roszczenia podstawowego, co...
Czytaj więcej

Zwrot pieniędzy z „World One II” w TU Europa

Do naszej kancelarii coraz częściej zgłaszają się klienci, którzy utracili swoje oszczędności lokując pieniądze w produkcie o nazwie „World One II” w TU Europa. Jest to ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który inwestował w instrumenty finansowe oparte na działalności GetBack S.A. Z uwagi na problemy GetBack w pewnym momencie działania funduszu klienci mogli zaobserwować kilkudziesięcioprocentowy spadek wartości swoich rachunków. W naszej ocenie umowa „World One II” jest nieważna, dzięki czemu klienci mogą odzyskać całość zainwestowanych środków, niezależnie od aktualnej wartości rachunku. Przemawia za tym kilka argumentów: po pierwsze konstrukcja ww. umowy ma na celu obejście przepisów 117...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress