Afera Best Western

Reprezentujemy właścicieli lokali w sprawie afery Hotelu Best Western, za którym stała m.in. firma Gerda Broker i Gwarna Wrocław. W tej sprawie istnieje możliwość dochodzenia zapłaty zaległego czynszu jak również uznania za nieważne pełnomocnictw udzielanych przez właścicieli lokali dla spółki Gwarna Wrocław. KONTAKT adw. Tomasz Majkowycz tel. 692 479...
Czytaj więcej

Certyfikaty inwestycyjne FIZ

Reprezentujemy klientów w sporach na tle certyfikatów inwestycyjnych FIZ.Prowadzimy sprawy przeciwko TFI, depozytariuszom lub dystrybutorom.Aktualnie reprezentujemy kilkudziesięciu klientów w sprawach dotyczących funduszy W Investments, TFI Fincrea, GO TFI, Saturn TFI i Trigon TFI. KONTAKT adw. Tomasz Majkowycz tel.: 692 479 841 e-mail:...
Czytaj więcej

Unieważnienie umowy z Getin Bankiem

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 maja 2021 roku (XXV C 994/18) ustalił nieważność umowy kredytu frankowego zawartej w Getin Banku. Wyrok jest nieprawomocy. Sprawę prowadziła nasza...
Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium

W dniu 10 czerwca 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 98/21) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego ustalający abuzywny charakter umowy kredytu indeksowanego do CHF (tzw. kredyt frankowy). Orzeczenie odnosi przede wszystkim skutek na przyszłość i wpływa na wysokość kredytu i przyszłych rat. Wyrok jest prawomocy. Sprawę prowadziła nasza...
Czytaj więcej

Unieważnienie kredytu w Banku Millennium S.A.

Miło nam poinforować, że w dniu 27 kwietnia br. unieważliśmy umowę kredytu CHF w Banku Millennium S.A.Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXV C 1739/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanej do CHF, zgodnie z żądniem powodów i przyznał na rzecz powodów kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok wydał SSO Piotr Bednarczyk. Wyrok jest...
Czytaj więcej

Wygrana z Getin Bank ws. kredytu CHF

Miło nam poinformować, że w dniu 30 marca 2021 r. nasza kancelaria doprowadziła do unieważnienia umowy kredytu CHF zawartej z Getin Noble Bankiem. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 2354/18) uznał, że umowa kredytu jest nieważna i w konsekwencji nakazał bankowi zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy rat kredytu o łącznej wartości 260 502,55 zł. Wyrok jest...
Czytaj więcej

Prawomocne odfrankowienie umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie V ACa 568/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okregowego w Warszawie ustalające, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawiera niedozwolone postanowienia umowe i "odfrankowił" umowę. W konsekwencji kredyt jest traktowany jakby był kredytem złotówkowym. Wyrok jest prawomocny i w opraciu o te orzeczenie bank nie ma prawa do dalszego przeliczania rat kredytu na CHF. Sprawę prowadziła nasza...
Czytaj więcej

Sposób na uniknięcie podatku w spółce komandytowej

Z dniem 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółka komandytowa będzie płacić CIT na takich samych zasadach jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy spółki komandytowo-akcyjnej. W celu  uniknięcia opodatkowania naszej spółki można ją przekształcić w spółkę jawną lub przenieść działalność do jednoosobowego przedsiębiorstwa. Ponieważ największa zaleta prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, którą był brak podatku CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku przestanie istnieć, można rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w inny rodzaj spółki np. spółki z...
Czytaj więcej

Odwołanie darowizny mieszkania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat tego w jaki sposób można odwołać darowiznę miekszania. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Reprezentujemy Klientów na terenie całej Polski. Jeżeli chcą Państwo się zapoznać z naszą ofertą zachęcamy do kontaktu. Z jakiego powodu można odwołać darowiznę? Darowiznę można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Niewdzięczność może być okazana przez zachowanie, które może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Uporczywe niedopełnianie np. obowiązków rodzinnych względem darczyńcy może być traktowane w szczególnych przypadkach jako przejaw...
Czytaj więcej

Farmy Fotowoltaiczne – obsługa prawna inwestycji

Nasza kancelaria oferuje swoim klientom kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne. ZAKRES POMOCY PRAWNEJ: - audyt prawny inwestycji - przeprowadzanie badań due diligence, zarówno dla kupujących jak i sprzedających projekty - doradztwo przy uzyskaniu lub zabezpieczeniu tytułu prawnego do nieruchomości, - doradztwo związane z procesem administracyjno – budowlanym, - doradztwo związane z uzyskaniem wymaganych dokumentów, decyzji, koncesji - przygotowanie i wsparcie projektu w przypadku przystąpienia do aukcji - kompleksowe wsparcie transakcyjne w przypadku nabywania lub sprzedawania projektów (asset deal lub share deal) - wsparcie...
Czytaj więcej

Wygrana kancelarii z PKO BP ws. weksla in blanco

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił roszczenia banku z weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie kredytu o wartości ponad 11 mln złotych. Poręczycieli reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz z naszej kancelarii. Sąd w całości podzielił prezentowaną przez pozwanych argumentację, że roszczenia banku, który w deklaracji wekslowej zastrzegł sobie prawo do uzupełniania weksla w każdym czasie i określenia terminu płatności według swego uznania, nie dają bankowi prawa do skorzystania z tego uprawnienia już po terminie przedawnienia roszczeń, których weksel stanowił zabezpieczenie. W tej sprawie bank uzupełnił weksel in blanco ponad 4 lata po upływie terminie przedawnienia roszczenia podstawowego, co...
Czytaj więcej

Zwrot pieniędzy z „World One II” w TU Europa

Do naszej kancelarii coraz częściej zgłaszają się klienci, którzy utracili swoje oszczędności lokując pieniądze w produkcie o nazwie „World One II” w TU Europa. Jest to ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który inwestował w instrumenty finansowe oparte na działalności GetBack S.A. Z uwagi na problemy GetBack w pewnym momencie działania funduszu klienci mogli zaobserwować kilkudziesięcioprocentowy spadek wartości swoich rachunków. W naszej ocenie umowa „World One II” jest nieważna, dzięki czemu klienci mogą odzyskać całość zainwestowanych środków, niezależnie od aktualnej wartości rachunku. Przemawia za tym kilka argumentów: po pierwsze konstrukcja ww. umowy ma na celu obejście przepisów 117...
Czytaj więcej

Unieważnienie umowy kredytu w mBank

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie o sygn. VI C 839/19 w dniu 10 lutego 2020 roku unieważnił umowe kredytu, która została zawarta pomiędzy klientką naszej kancelarii a mBank S.A. W ramach ww. sprawy kredytoborca żądał od banku zwrotu jednej raty odsetkowej, po to aby sąd mógł przesłankowo stwierdzić nieważność umowy kredytu. Sąd w całości podzielił argumentację naszej kancelarii, że umowa jest nieważna, w konsekwencji odsetki umowne powinny zostać zwrócone, bank może natomiast zachować spłacony kapitał, który pożyczył kredytobiorcy. Sprawę prowadził mec. Tomasz...
Czytaj więcej

Jak wdrożyc AML?

Jak wdrożyć AML? Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) funkcjonują już od ponad roku i wciąż ich zastosowanie w praktyce wywołuje pewne wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikację beneficjenta rzeczywistego. W tym wpisie postaramy się przybliżyć jak krok po kroku wdrożyć przepisy AML. W pierwszym kroku należy zidentyfikować, do której z instytucji zobowiązanych do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zalicza się nasza organizacja? Wynika to z tego, że prawodawca nakłada różne obowiązki na kilka kategorii instytucji obowiązanych. Kluczowe przy identyfikacji przesłanek definiujących naszą...
Czytaj więcej

Odfrankowienie umowy z Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie (sygn. XXV C 611/19) już na pierwszej rozprawie dokonał "odfrankowienia" umowy kredytu zawartej pomiędzy naszą klientką a Getin Noble Bank S.A. Wyrok został wydany w sprawie o ustalenie, dzięki czemu ma on zastosowanie również wobec rat, które nie zostały jeszcze zapłacone. Orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne, jednak w momencie jego uprawomocnienia się bank będzie miał obowiązek przedstawić kredytobiorcy nowy harmonogram rat, automatycznie zmniejszy się również saldo zadłużenia klienta z 650 tys. PLN obecnie do ok. 250 tys. PLN. Osoby zainteresowane "odfrankowieniem" ich kredytu zapraszamy do...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress