Gwarancja kapitału w PARETO II ?

Wielu z klientów, którzy posiadają ubezpieczenie PARETO II zdecydowali się na inwestycję w ten produkt z uwagi na “gwarancję kapitału”, o której zapewniał ich sprzedawca. Jak ta “gwarancja kapitału” wygląda w rzeczywistości?

Faktycznie § 4 ust. 5 regulaminu UFK PARETO II stanowi, iż po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, certyfikaty gwarantują zwrot kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pojęcie “Składki Zainwestowanej” nie jest równoznaczne z sumą składek wpłaconych przez klienta.

Zgodnie z Rozdziałem 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PAERETO II Składka Zainwestowana stanowi iloraz Składki Pierwszej i 20 %. W konsekwencji, jeżeli Składka Pierwsza wynosiła np. 10.000 zł, Składka Zainwestowana jest równa 50.000 zł. Natomiast na sumę składek wpłaconych przez klienta składa się suma Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących, która zazwyczaj daje kwotę dużo wyższą np. 80.000 zł. W konsekwencji ochroną nie jest objęta nadwyżka ponad kwotę Składki Zainwestowanej.

Powyższa “gwarancja kapitału” nie uwzględnia również ryzyka niewypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress