Jak wdrożyc AML?

Jak wdrożyć AML?

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) funkcjonują już od ponad roku i wciąż ich zastosowanie w praktyce wywołuje pewne wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikację beneficjenta rzeczywistego. W tym wpisie postaramy się przybliżyć jak krok po kroku wdrożyć przepisy AML.

W pierwszym kroku należy zidentyfikować, do której z instytucji zobowiązanych do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zalicza się nasza organizacja? Wynika to z tego, że prawodawca nakłada różne obowiązki na kilka kategorii instytucji obowiązanych. Kluczowe przy identyfikacji przesłanek definiujących naszą organizację jako instytucję obowiązaną jest ustalenie zakresu prowadzonej działalności. Możliwa jest sytuacja, że dany podmiot jest zaliczany do kilku instytucji obowiązanych, których obowiązki z zakresu AML są różne. Dobrym przykładem są firmy consultingowo-księgowo-audytorskie. Inne obowiązki z zakresu AML ciążą na firmach consultingowych, inne na księgowych, a jeszcze inny jest zakres wymagań stawianych audytorom. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie czym zajmuje się podmiot obowiązany do przestrzegania AML.

W kolejnym kroku należy zidentyfikować jakich klientów obsługuje nasza organizacja? Czy są to klienci z którymi nawiązujemy stałe stosunki gospodarcze, czy zawieramy tylko transakcje okazjonalne? Dokładne ustalenie tych okoliczności pozwoli nam na odpowiednie dostosowanie procedur AML pod kątem wymagań KYC (Know Your Customer). KYC można określić jako zbór informacji o klientach, który służy do ich oceny pod kątem wiarygodności i ustalenia ryzyka dopuszczenia się przez nich prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy z zakresu AML upoważniają instytucje obowiązane do zbierania szeregu danych osobowych o klientach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, czy też osób wchodzących w skład ich organów. Ważne jest to, że stosowanie procedur AML stanowi samoistną przesłankę do przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów RODO.

Jeżeli chodzi o kwestię KYC największą problem instytucje obowiązane mają ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza analitycznego, które pozwoli w sposób prawidłowy wykonywać obowiązki z zakresu AML. W dużych podmiotach tworzy się odrębne zespoły, które przy pomocy specjalnych narzędzi informatycznych zbierają dane o klientach i dokonują ich analizy pod kątem AML. Oczywiście przy planowaniu procesu KYC nie można pominąć pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami (np. kasjerów, handlowców), to te osoby zbierają podstawowe dane o kliencie wykorzystywane w procesie AML. Jednak zebranie części informacji i ich analiza odbywa się już bez udziału klienta. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie w organizacji osób odpowiedzialnych za te zadania.

Zespół zajmujący się analizą danych powinien być odpowiedzialny za ich raportowanie do GIIF czy też rejestru beneficjentów rzeczywistych. Kluczowe jest jednak prawidłowe określenie obowiązków poszczególnych osób i wyznaczenie jednej lub kilku osób decyzyjnych, które decydują na przykład o tym czy w danej sytuacji zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jasny podział kompetencji i określenie ośrodka decyzyjnego pozwala uniknąć sytuacji, w której nikt w organizacji nie chce wziąć odpowiedzialności za daną decyzję np. o odmowie zawarcia transakcji z danym klientem czy o konieczności zaraportowania o określonych zdarzeniach.

W małych organizacjach bardzo dobrym rozwiązaniem jest outsourcing części analitycznej do wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego, pozwala to uniknąć konieczności zatrudnienia dodatkowych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu AML. Jednak jak już była o tym mowa zbieranie większości informacji pozostanie w kompetencji pracowników instytucji obowiązanych, chodzi o podstawowe informacje o kliencie takie jak imię i nazwisko.

W razie pytań odnośnie wdrożenia AML lub chęci nawiązania współpracy na tym polu zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress