Mec. Majkowycz prelegentem podczas szkolenia o relacjach depozytariusza z TFI

Adwokat Tomasz Majkowycz będzie w dniu 9 maja 2017 r. prowadził prelekcje w ramach szkolenia pod tytułem „Wpływ ustawy o funduszach inwestycyjnych na relacje depozytariusza z TFI”.

Mec. Majkowycz poprowadzi dwa panele (i) Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu oraz (ii) Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu.

W ramach pierwszego panelu zostaną  przedstawione informacje dotyczące wpływu depozytariusza i TFI na kształtowanie treści kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Wskazane zostaną również podstawy odpowiedzialności depozytariusza względem uczestników funduszy inwestycyjnych za naruszenie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Podczas drugiej prelekcji przedstawione zostaną konsekwencji nieprawidłowego przedstawienia metodologii wyceny aktywów funduszu w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu, ryzyka z tym związane i zasady odpowiedzialności względem uczestników funduszu. W ramach case study omówione zostanie orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza (sygn. II C 1484/15), w którym sąd uznał za nieważną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z uwagi brak wyczerpującego przedstawienia w umowie ubezpieczenia  metodologii wyceny aktywów funduszu.  Uczestnicy warsztatów będą mieli okazje zastanowić się czy analogiczne orzeczenie może zapaść w stosunku do funduszu inwestycyjnego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress