POLISOLOKATY dobry wyrok SR dla Warszawy-Woli

W dniu 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 1566/17, uznał za nieważny stosunek prawny wynikający z przystąpienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Sprawa była prowadzona przez adw. Tomasza Majkowycza z kancelarii MKP Legal. Sąd w całości podzielił prezentowaną w pozwie argumentacje dotyczącą nieważności umowy ubezpieczenia z uwagi na fakt, iż w umowie nie wskazano precyzyjnie sposobu ustalania wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, która przekłada się na wartość całej inwestycji.
Sąd uzasadniając wyrok zwrócił uwagę, iż TU wskazało jedynie, że aktywa te są wyceniane według wartości godziwej. Jednak nie wiadomo w jaki sposób TU wyznacza tę „wartość godziwą”. Zdaniem sądu w oparciu o treść ogólnych warunków ubezpieczenia przygotowanych pozwaną stronę nie da się zweryfikować czy TU wyliczyło prawidłowo wysokość należnych klientowi świadczeń (wartość rachunku). Sędzia Tomasz Leszczyński, który orzekał w tej sprawie zwrócił również uwagę na to, że na rynku ubezpieczeń funkcjonują podobne produkty, w których TU precyzyjnie określiły stosowaną przez siebie metodologie wyceny aktywów i nic nie stało na przeszkodzie aby taka metodologia została wskazana również w umowie będącej przedmiotem oceny Sądu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Kontakt do kancelarii: +48 692 479 841

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress