POLISOLOKATY: pierwszy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy

W dniu 27 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (sprawa o sygn. akt: V Ca 1951/18) utrzymał  w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 5 lutego 2018 r. (sygn. akt: II C 1566/17), w którym uznano za nieważną umowę ubezpieczenia na życie z UFK. Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz.

Jest to pierwszy w Polsce wyrok uznający umowę polisolokaty za nieważną z mocy prawa, dzięki czemu klienci towarzystwa ubezpieczeń, którzy zainwestowali swoje środki w przynoszące straty fundusze kapitałowe odzyskali 100% wpłaconej kwoty.

Jest to jednak już kolejny wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie gdzie uznano polisolokatę za nieważną. Wcześniej podobne orzeczenie zapadło w sprawie o sygn. XXV C 470/17, gdzie sąd zauważył, że:

“nieprawidłowość konstrukcji rozważanych tu umów prowadząca do ich sprzeczności z naturą zobowiązania polega na zupełnym pominięciu wskazania metody określania wartości obligacji. Skoro spełnienie wymogów ustawowych jest gwarantowane przez zastosowanie kilku możliwych sposobów wyceny – z założenia wskazujących na różną wartość wycenianego aktywa – to wybór metodologii będzie równoznaczny z określeniem świadczenia. Ponieważ metody wyceny nie wskazano w umowie, jej wyboru dokona jednostronnie ubezpieczyciel. Dochodzi więc do sytuacji, w której jedna ze stron stosunku umownego samodzielnie określa swoje zobowiązanie, co jak już wskazano jest sprzeczne z naturą zobowiązania jako takiego”.

Jednak ten ostatni wyrok jest nieprawomocny.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress