Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady: korzystania z sklepu internetowego mkp-legal.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, wysyłania zamówionych towarów, płatności za zamówione towary, rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

I.                   Sprzedawca

Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem mkp-legal.pl umożliwia dokonywanie zakupów książek za pośrednictwem Internetu i jest własnością Sprzedawcy:

Tomasz Majkowycz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Tomasz Majkowycz Kancelaria Prawna” w Warszawie przy ul. Diamentowej 82, NIP 743-185-94-00

Adres do korespndencji: Tomasz Majkowycz Kancelaria Prawna, skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa 92

II.                Zamówienie

Składanie zamówienia następuje poprzez wybór zamawianej rzeczy i wypełnienie formularza z danymi do przesyłki.

III.             Wysyłka

Wysyłka towaru następuje w terminie 2 (dwóch) dni roboczych.

W przypadku płatności on-line czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Sprzedawca wysyła towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.              Płatność

Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, przy pomocy płatności on-line lub gotówką „przy odbiorze”.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot).

Dostępne formy płatności:Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Kupujący nie wybierze formy płatności „przy odbiorze” i płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.V.                 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy i reklamacje

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstaienia nie przysługuje w przypadku złozenia zamówienia na e-booka.

Żeby odstąpić od umowy wystarczy wystosować do Sprzedawcy wiadomość zawierajacą oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wiadomość taką moża wysłać na adres e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl lub pocztą na adres: Tomasz Majkowycz Kancelaria Prawna, skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa 92.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży książki papierowej książkę należy odesłać na adres: Tomasz Majkowycz Kancelaria Prawna, skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa 92.

Wszelkie reklamacje można zgłaszać elektronicznie pod adresem e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl lub ocztą na adres: Tomasz Majkowycz Kancelaria Prawna, skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa 92.

VI. Dane osobowe polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Majkowycz, prowadzącym działalność gospodarczą na pod firmą „Tomasz Majkowycz Kancelaria Prawna”, 05- 077 Warszawa, ul. Diamentowa 82.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do wykonania umowy.

Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia złożonego na stronie mkp-legal.pl na podsatwie art. 6 ut. 1 pkt b RODO

Przetwarzamy nasyępujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń związanych z niniejszą umową lub jej realizacją.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress