Ustawa o cyberbezpieczeństwie

Internetowe platformy handlowe – czyli pośrednicy umożliwiający klientom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami np. z branży turystycznej, hotelarskiej, pożyczkowej i wiele innych obowiązani są do stosowania wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Ww. podmioty są tzw. dostawcami usługi cyfrowej, o których mowa w art. 17 ustawy o cyberbezpieczeństwie. Przepisy ustawy nakładają na dostawców usług cyfrowych szereg obowiązków min. dotyczących zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usług, rejestracji incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zgłaszanie ich do odpowiednich organów państwowych.

Zarządzenie ryzykiem, o którym mowa powyżej powinno być oparte o analizę ryzyka, która polega na zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk, oszacowaniu prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ewentualnych negatywnych skutków związanych z danym ryzykiem.

Zarządzanie operacyjne ryzykiem polega na przyjęciu i wdrożeniu odpowiednich procedur z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest uzupełnieniem przepisów RODO z zakresu ochrony danych osobowych. Jednak pojęcie cyberbezpieczeństwa ma szersze znaczenie niż pojęcie ochrony danych.

Nasza Kancelaria jest w stanie zapewnić Państwu wsparcie w zakresie dostosowania do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie oraz przy przeprowadzaniu analizy ryzyka.

KONTAKT:

tel.: 692 479 841

e-mail: kaneclaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress