Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. weszły w życie nowe ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które dostosowują polski porządek prawny do dyrektywy AML IV (Anti-Money Laundering). Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wprowadzenie na określone podmiotu szeregu obowiązku organizacyjnych i sprawozdawczych.

Nowością w porównaniu do poprzedniej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów AML. Aktualnie oprócz instytucji finansowych takich jak banki czy fundusze inwestycyjne określone obowiązki przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ciążą również na:

  1. kantorach
  2. pośrednikach ubezpieczeniowych
  3. biurach rachunkowych
  4. pośrednikach nieruchomości
  5. przedsiębiorcach prowadzących działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności czy adresu do korespondencji oraz innych pokrewnych usług.

Ww. w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty mają obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego poprzez dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy. W konsekwencji podobnie jak w przypadku przepisów RODO, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadza pojęcie analizy ryzyka.

Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują również identyfikację klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego, prowadzenie rejestru czynności, przyjęcia i wdrożenia stosownych procedur, ustalenia zasad dokonywania transakcji z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, przyjęcia procedury Whistelblowingu.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy określa również zasady funkcjonowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który min. czuwa nad przestrzeganiem przepisów ustawy. Ponadto, tworzy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialności karnej do 5 lat pozbawienia wolności.

Kancelaria Prawna Majkowycz świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie wdrożenia nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress